Wat is een naturaverzekering?

Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar de uitvaart en de financiële afhandeling daarvan. Ook de administratieve verplichtingen zoals de overlijdensverklaring worden door de verzekeraar geregeld. Nabestaanden van de overledene hoeven zich hierover dus geen zorgen te maken. Veel verzekeraars, zoals DELA, Yarden en Monuta, zijn zelf tevens begrafenisondernemer. Andere, bijvoorbeeld Nuvema, werken samen met een landelijk netwerk van particuliere begrafenisondernemingen.

Het dienstenpakket dat tot de naturaverzekering behoort verschilt per verzekeraar. Doorgaans bevat het wel de kosten van de verzorging van de overledene, het opbaren, een kist, een lijkwagen en dragers, rouwkaarten en bedankbrieven of gedachtenisprentjes. Bij begrafenissen komen daar de grafrechten bij en bij crematies de crematoriumkosten. Het is verstandig om voordat u een naturaverzekering afsluit de diensten van de verschillende verzekeraars goed met elkaar te vergelijken.

De meeste verzekeraars bieden wel een of andere vorm van keuzevrijheid aan bij hun naturaverzekering. Soms in de vorm van een vrij te besteden bedrag dat uitgekeerd wordt naast he standaard verzekerde pakket, in andere gevallen in de vorm van een dienstenpakket waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. Ook zijn er combinaties mogelijk van naturaverzekeringen en kapitaalverzekeringen. Deze laatsten keren alleen geld uit bij overlijden.

<< Terug naar veelgestelde vragen // Naar uitvaartverzekeringen vergelijken >>